ტეგები

, ,


1989 -ში საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩაატარეს, შედეგები კი 1990 წლის დასაწყისის ოფიციალურ პრესაში გამოაქვეყნეს.”დამოუკიდებლობის გაკვეთილები” გაგაცნობთ მოსახლეობის 1989 წლის აღწერის შედეგებს საქართველოს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში. მონაცემები შედარებულია 1979 წლის აღწერის შედეგებთან.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა

1979 წელი
მთელ მოსახლეობა 486082
აფხაზი                  83097 17.1%
ქართველი             213322 43.9%
სომეხი                    73350 15.1%
რუსი                       79730 16.4%
ბერძენი                   13642 2.8%
უკრაინელი              10257 2.1 %
ბელორუსი                1311 0.3%
ებრაელი                   1976 0.4 %
ოსი                            952 0.2 %
თათარი                    1485 0.3%
სხვა ეროვნებანი        6960 1.4%

1989 წელი
მთელი მოსახლეობა 525061
აფხაზი                 93267 17.8%
ქართველი         239872 45.7%
სომეხი                 76541 14.6%
რუსი                    74914 14.2%
ბერძენი                14664 2.8%
უკრაინელი           11655 2.2%
ბელორუსი             2084 0.4%
ებრაელი                1426 0.3%
ოსი                        1165 0.2%
თათარი                 1099 0.2%
სხვა ეროვნებანი     8374 1.5%

statistika afxazeti

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი

ოსეათი

1979 წელი

მთელი მოსახლეობა 97988
ოსი                    65077 (66,4 %)
ქართველი          28187 (28,8%)
რუსი                    2046 (2.1.%)
სომეხი                   953 (1.0 %)
სხვა ეროვნებანი    1725 (1.7 %)

1989 წელი
მთელი მოსახლეობა 98527
ოსი                    65232 ( 66.2%)
ქართველი          28544 (29.9%)
რუსი                    2128 (2.1%)
სომეხი                   984 (1.0%)
სხვა ეროვნებანი   1639 (1.7%)

statistika oseti